Κωδικός ερώτησης: 1151 2/12
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ändern Sie die Einstellungen der Anwendung wie folgt:

Benutzername: kostas

Liste zuletzt geöffneter Dateien: 9

Die Formeln in Zellen sollen angezeigt werden

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Ändern Sie die Einstellungen der Anwendung wie folgt: 
Benutzername: kostas
Liste zuletzt geöffneter Dateien: 9
Die Formeln in Zellen sollen angezeigt werden