Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Insert > Columns > Select toolbar View > Toolbars > Standard
View > Select toolbar View > Current view > Display toolbar
Κωδικός ερώτησης: 11522 16/27
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Which of the following sequences of commands is the correct way to display the Standard toolbar of this email application?