Κωδικός ερώτησης: 1165 7/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο τρέχον φύλλο εργασίας εφαρμόστε την παρακάτω μορφοποίηση:

Κελί Α1: Γραμματοσειρά Arial ή Arial Greek μεγέθους 22

Κελί Α2: Γραμματοσειρά Times New Roman ή Times New Roman Greek μεγέθους 20

Κελί Α3: Γραμματοσειρά Arial ή Arial Greek μεγέθους 10

Κελί Α4: Γραμματοσειρά Times New Roman ή Times New Roman Greek μεγέθους 14.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016Φύλλα Google

 

 

 


Στο τρέχον φύλλο εργασίας εφαρμόστε την παρακάτω μορφοποίηση:
Κελί Α1: Γραμματοσειρά Arial ή Arial Greek μεγέθους 22
Κελί Α2: Γραμματοσειρά Times New Roman ή Times New Roman Greek μεγέθους 20
Κελί Α3: Γραμματοσειρά Arial ή Arial Greek μεγέθους 10
Κελί Α4: Γραμματοσειρά Times New Roman ή Times New Roman Greek μεγέθους 14.