Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Das Hinzufügen einer digitalen Signatur zu einer E-Mail-Nachricht. Das Löschen einer ungelesenen Nachricht.
Das Verschieben einer nicht gelesenen Nachricht in einen anderen Mail-Ordner. Das Öffnen einer angehängten E-Mail-Nachricht.
Κωδικός ερώτησης: 11663 15/24
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Welche der folgenden Aktionen kann den Computer mit einem Virus infizieren?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2003Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016