Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Inserting a digital signature in an email message. Deleting an unread email message.
Moving an unread email message to a different email folder. Opening a file attached to an email message.
Κωδικός ερώτησης: 11663 18/27
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Which of the following actions may allow a virus to infect our computer?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Outlook 2003Microsoft Outlook 2007Microsoft Outlook 2010Microsoft Outlook 2013Microsoft Outlook 2016