Κωδικός ερώτησης: 1168 10/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αντιγράψτε και επικολλήστε μόνο την μορφοποίηση από τα κελιά Α1:Α5 στα κελιά D7:D11.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016Φύλλα Google

 

 

 


Αντιγράψτε και επικολλήστε μόνο την μορφοποίηση από τα κελιά Α1:Α5 στα κελιά D7:D11.