Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Die Aufmerksamkeit der Zuschauer würde vom Thema der Präsentation abgelenkt werden. Ihr Interesse wäre sicher groß.
Sie würden wohl viele Fragen stellen. Sie würden mehr Notizen machen.
Κωδικός ερώτησης: 11683 18/26
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Welche Auswirkung hätte wohl die Verwendung von vielen Farben bei einer Präsentation?

 

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016