Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Die sinnvolle Reihenfolge der Folien Die Aufmerksamkeit vom Publikum
Die Vollendungszeit der Präsentation Die ständige Bewegung während der Präsentation
Κωδικός ερώτησης: 11687 22/26
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Welche der folgenden Faktoren soll man bei der Planung einer Präsentation kaum berücksichtigen?

 

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016