Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Η χρήση μικροφώνου Η ύπαρξη εξαερισμού
Η χρήση προβολικού Η αντίθεση μεταξύ των δεδομένων και του φόντου της παρουσίασης
Κωδικός ερώτησης: 11689 28/30
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες δεν είναι σημαντικός σε σχέση με το μέγεθος του ακροατηρίου, τις διαστάσεις και τον φωτισμό της αίθουσας;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016