Κωδικός ερώτησης: 1169 11/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο τρέχον φύλλο εργασίας εφαρμόστε την παρακάτω στοίχιση:

Κελί Α1: στο κέντρο (οριζοντίως και καθέτως) του κελιού.

Κελί Α2: στην πάνω αριστερή γωνία του κελιού

Κελί Α3: στο κέντρο (καθέτως) και αριστερά (οριζοντίως)

Κελί Α4: στο κέντρο (οριζοντίως) και κάτω (καθέτως).

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016Φύλλα Google

 

 

 


Στο τρέχον φύλλο εργασίας εφαρμόστε την παρακάτω στοίχιση:
Κελί Α1: στο κέντρο (οριζοντίως και καθέτως) του κελιού.
Κελί Α2: στην πάνω αριστερή γωνία του κελιού
Κελί Α3: στο κέντρο (καθέτως) και αριστερά (οριζοντίως)
Κελί Α4: στο κέντρο (οριζοντίως) και κάτω (καθέτως).