Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Μέτρα (m) Εκατοστά (cm)
Χιλιοστά (mm) Σχεδιαστικές μονάδες οι οποίες μπορούν να αντιστοιχιστούν σε μονάδες μήκους μέσω τις κατάλληλης κλίμακας.
Κωδικός ερώτησης: 11696 1/4
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποια μονάδα μέτρησης χρησιμοποιεί το Autocad;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2004Autocad 2005Autocad 2006Autocad 2007Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2010Autocad 2011