Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

Για την εφαρμογή διαγράμμισης σε περιοχή η οποία δεν είναι κλειστή. Για την διόρθωση της εμφάνισης διαγραμμίσεων που έχουν τοποθετηθεί με τη χρήση παλαιότερων εκδόσεων της εφαρμογής.
Για την εφαρμογή διαγραμμίσεων με κάνναβο.
Κωδικός ερώτησης: 11697 1/1

Η εντολή Associative hatch χρησιμοποιείται...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2004Autocad 2005Autocad 2006Autocad 2007Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2010Autocad 2011