Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Ctrl + 1 Ctrl + 2
Shift + 2 Shift + 1
Κωδικός ερώτησης: 11698 2/4
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιος από τους παραπάνω συνδυασμούς πλήκτρων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εμφάνιση των ιδιοτήτων ενός αντικειμένου;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2004Autocad 2005Autocad 2006Autocad 2007Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2010Autocad 2011