Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

Σωστό Λάθος
Κωδικός ερώτησης: 11699 3/4
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

H σχεδίαση στο Autocad γίνεται πάντα μόνο τη χρήση ποντικιού.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2004Autocad 2005Autocad 2006Autocad 2007Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2010Autocad 2011