Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

Για την ανανέωση των σχεδιαστικών ορίων ενός σχεδίου. Για την διαγραφή των "σχεδιαστικών υπολοίπων" από την επιφάνεια σχεδίασης.
Για την επαναφορά του zoom στην προηγούμενη επιλογή.
Κωδικός ερώτησης: 11700 4/4
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Η εντολή Redraw χρησιμοποιείται...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Autocad 2004Autocad 2005Autocad 2006Autocad 2007Autocad 2008Autocad 2009Autocad 2010Autocad 2011