Κωδικός ερώτησης: 1171 13/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο τρέχον φύλλο εργασίας εφαρμόστε την παρακάτω στοίχιση-προσανατολισμό:

Κελί Α1: περιστροφή κατά 45 μοίρες

Κελί Α2: περιστροφή κατά -90 μοίρες

Κελί Α3: περιστροφή κατά 90 μοίρες

Κελί Α4: κατακόρυφο προσανατολισμό (κατακόρυφο κείμενο).

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016

 

 

 


Στο τρέχον φύλλο εργασίας εφαρμόστε την παρακάτω στοίχιση-προσανατολισμό:
Κελί Α1: περιστροφή κατά 45 μοίρες
Κελί Α2: περιστροφή κατά -90 μοίρες
Κελί Α3: περιστροφή κατά 90 μοίρες
Κελί Α4: κατακόρυφο προσανατολισμό (κατακόρυφο κείμενο).