Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

die Feldgröße, das Format und den Standardwert die Feldgröße und Spaltenbreite des Feldes
die Filter und die Sortierungskriterien
Κωδικός ερώτησης: 11751 22/33
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Jedes Feld hat verknüpfte Eigenschaften wie ...

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016