Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

Er schreibt jedem Datensatz eine einzigartige Eigenschaft zu. Zum Speichern aller Datensätzen in einer Tabelle
Zur Auswahl eines Datentyps
Κωδικός ερώτησης: 11757 26/33
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Wozu dient ein Primärschlüssel?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Access 2003Microsoft Access 2007Microsoft Access 2010Microsoft Access 2013Microsoft Access 2016