Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 2 από τις 5 απαντήσεις

DIPLOMA. Ο νέος αναγνωρισμένος φορέας (www.diploma.edu.gr) ECDL (www.ecdl.gr)
NY State University (www.nysu.gr) Certification Company (www.cercom.gr)
IT-cert (www.itcer.gr)
Κωδικός ερώτησης: 11802 8/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ποιοί από τους παρακάτω φορείς χορήγησης πιστοποιητικών πληροφορικής είναι αναγνωρισμένοι από το Ελληνικό Δημόσιο;

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11