Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

…einen Browser / Textausdrücken …eine Suchmaschine / Schlüsselwörtern
…eine Firewall / Einstellungen …die Adressleiste / einem URL
Κωδικός ερώτησης: 11806 35/36
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Man verwendet ______________, um Dateien und Dokumente im World Wide Web anhand von _____________ zu finden.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11