Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Einen Benutzernamen bzw. ein Passwort benutzen. Eine Zugriffsgebühr bezahlen.
Einen Benutzernamen benutzen. Ein Netzwerk benutzen, das gegen Viren geschützt wird.
Κωδικός ερώτησης: 11809 12/41
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Was soll man machen, um eine sichere Verbindung mit einem Netzwerk herzustellen?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11