Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

ein SMS ein RSS-Feed
eine Anwendung zum Austauschen von Sofortnachrichten (Instant Messaging) einen URL (Uniform Resource Locator)
Κωδικός ερώτησης: 11811 14/41
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Man kann durch __________ erfahren, ob ein Kontakt online ist.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11