Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

To be able to certify the identity of the sender and the integrity of the message. To be sure that the message doesn't contain any viruses.
To be able to file incoming messages. To be sure that files attached to the message don't contain any viruses.
Κωδικός ερώτησης: 11813 19/27
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

What is the purpose of using a digital signature in an email message?