Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 5 απαντήσεις

Durch ein digitales Modem. Durch ein digitales Zertifikat.
Durch die digitale Übertragung. Durch ein digitales Wasserzeichen.
Durch ein digitales Signal.
Κωδικός ερώτησης: 11815 17/41
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Beim Herunterladen von Software soll man sicher sein, dass sie von einer vertrauenswürdigen Quelle stammt. Wie wird das gewährleistet?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11