Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Only people we know can send us a message. Only people who are in the same country as we are can send us a message.
Only a colleague can send us a message. We may receive malicious messages.
Κωδικός ερώτησης: 11819 21/27
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Which of the following statements is true when exchanging email messages?