Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 2 από τις 5 απαντήσεις

Mozilla Firefox Microsoft Internet Explorer
Microsoft Windows 8 Microsoft Outlook Express
Microsoft Word
Κωδικός ερώτησης: 11822 22/41
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Welche der empfohlenen Programme sind Webbrowser?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11