Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Das Deaktivieren des Antivirenprogramms. Das Deaktivieren der Firewall.
Das regelmäßige Aktualisieren des Antivirenprogramms. Das Deinstallieren des Antivirenprogramms.
Κωδικός ερώτησης: 11824 24/41
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Was trägt zum Schutz eines Computers vor Bedrohungen?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11