Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 2 από τις 5 απαντήσεις

Den Zugriff auf das Surfen beschränken Das Absenden und Empfangen von E-Mails erlauben.
Das Surfen überwachen. Das Besuchen von Chat-Websites (IRC) erlauben.
Das Besuchen nur von Webseiten, die zu den Favoriten hinzugefügt worden sind, erlauben.
Κωδικός ερώτησης: 11825 25/41
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Wählen Sie zwei Typen vom Jugendschutz (Kindersicherheit), die auf dem Computer eines Kindes angewendet werden können.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11