Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 2 από τις 5 απαντήσεις

Es gibt keinen Unterschied. Die E-Mail-Adresse des Empfängers im Feld Cc wird auch bei den anderen Empfängern angezeigt.
Die E-Mail-Adresse des Empfängers im Feld Cc wird nicht bei den anderen Empfängern angezeigt. Die E-Mail-Adresse des Empfängers im Feld Bcc wird nicht bei den anderen Empfängern angezeigt.
Die E-Mail-Adresse des Empfängers im Feld Bcc wird auch bei den anderen Empfängern angezeigt.
Κωδικός ερώτησης: 11828 22/27
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Worin unterscheiden sich die Felder Cc und Bcc?