Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 2 από τις 5 απαντήσεις

None When a recipient's email address is inserted in the Cc field, it is also displayed to the rest of the recipients.
When a recipient's email address is inserted in the Cc field, it is not displayed to the rest of the recipients. When a recipient's email address is inserted in the Bcc field, it is also displayed to the rest of the recipients.
When a recipient's email address is inserted in the Bcc field, it is not displayed to the rest of the recipients.
Κωδικός ερώτησης: 11828 22/27
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

What is the difference between a carbon copy (Cc) and a blind carbon copy (Bcc)?