Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Das Internet gehört den Regierungen, während der World Wide Web den Unternehmen und Organisationen gehört. Der World Wide Web ist ein Internetdienst, während das Internet ein weltweites Computernetzwerk ist.
Es gibt keinen Unterschied zwischen den beiden Begriffen. Um auf den World Wide Web zuzugreifen, muss man bezahlen, während der Zugriff auf Internet kostenlos ist.
Κωδικός ερώτησης: 11830 29/41
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Welcher ist der Unterschied zwischen dem Internet und dem World Wide Web?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11