Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Der Webbrowser trägt zum Suchen nach Viren bei. Der Webbrowser kann HTML-Webseiten anzeigen.
Der Webbrowser ist ein E-Mail-Programm. Der Webbrowser wird als Kalkulationstabelle eingesetzt.
Κωδικός ερώτησης: 11831 30/41
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Was ist ein Webbrowser und wozu dient er?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11