Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

Der Web-Cache ist ein Teil der Festplatte, wo die zuletzt besuchten Webseiten gespeichert werden. Der Web-Cache ist ein Teil der Festplatte, wo die Lesezeichen gespeichert werden.
Der Web-Cache ist ein Teil der Festplatte, wo der Webseitenindex gespeichert wird.
Κωδικός ερώτησης: 11832 31/41
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Was hat der Web-Cache mit einem Webbrowser zu tun?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11