Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

Auf die digitalen Zertifikate. Auf das Herunterladen von Daten.
Auf die Firewall.
Κωδικός ερώτησης: 11833 32/41
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Worauf sollte man beim Internetsurfen achten, damit man nicht von einem Virus infiziert wird?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11