Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

Das Öffnen von E-Mail-Nachrichten. Das Absenden von E-Mail-Nachrichten mit Priorität.
Das Hinzufügen von Kontakten ins Adressbuch.
Κωδικός ερώτησης: 11834 33/41
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Welche der folgenden Aktionen kann den eigenen Computer mit einem Virus infizieren?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11