Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Ein Netzwerk, das von Privatunternehmen und der Regierung erstellt worden ist, um Informationen zu bieten. Ein System miteinander verbundener Netzwerke, das Computer mit einander über das Netzwerk TCP/IP verbindet.
Ein akademisches Computernetzwerk. Ein Dienst vom World Wide Web.
Κωδικός ερώτησης: 11839 38/41
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Was ist das Internet?

 

 

Άλλες εκδόσεις
Firefox 28Firefox 29Firefox 30Firefox 31Internet Explorer 7Internet Explorer 8Internet Explorer 9Internet Explorer 10Internet Explorer 11