Κωδικός ερώτησης: 1188 14/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Από το κελί C2 αντιγράψτε μόνο την μορφοποίηση στο κελί Β2.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016Φύλλα Google

 

 

 


Από το κελί C2 αντιγράψτε μόνο την μορφοποίηση στο κελί Β2.