Κωδικός ερώτησης: 1196 15/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο τρέχον φύλλο εργασίας εφαρμόστε την παρακάτω μορφοποίηση περιγραμμάτων:

Κελί B2: Πλαίσιο, χοντρή συνεχόμενη γραμμή

Κελί B4: Επάνω και κάτω διπλή λεπτή γραμμή

Κελί B10: Απαλείψτε το εξωτερικό περίγραμμα καθώς και τις διαγώνιες γραμμές.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016Φύλλα Google

 

 

 


Στο τρέχον φύλλο εργασίας εφαρμόστε την παρακάτω μορφοποίηση περιγραμμάτων:
Κελί B2: Πλαίσιο, χοντρή συνεχόμενη γραμμή
Κελί B4: Επάνω και κάτω διπλή λεπτή γραμμή
Κελί B10: Απαλείψτε το εξωτερικό περίγραμμα καθώς και τις διαγώνιες γραμμές.