Κωδικός ερώτησης: 1197 16/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στο τρέχον φύλλο εργασίας εφαρμόστε την παρακάτω μορφοποίηση περιγραμμάτων:

Κελί B6: Πλαίσιο με λεπτή συνεχόμενη κόκκινη γραμμή

Κελί B8: Δεξιά γραμμή περιγράμματος και κάτω γραμμή περιγράμματος (και οι δύο γραμμές να είναι πλατιές, συνεχόμενες και χρώματος μπλε). Στη συνέχεια προσθέστε μια διαγώνιο από αριστερά-επάνω και προς τα δεξιά-κάτω με πλατιά συνεχόμενη γραμμή, χρώματος μπλε.

Κελί B10: Απαλείψτε μόνο το μοτίβο και το φόντο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Excel 2003Microsoft Excel 2007Microsoft Excel 2010Microsoft Excel 2013Microsoft Excel 2016Φύλλα Google

 

 

 


Στο τρέχον φύλλο εργασίας εφαρμόστε την παρακάτω μορφοποίηση περιγραμμάτων:
Κελί B6: Πλαίσιο με λεπτή συνεχόμενη κόκκινη γραμμή
Κελί B8: Δεξιά γραμμή περιγράμματος και κάτω γραμμή περιγράμματος (και οι δύο γραμμές να είναι πλατιές, συνεχόμενες και χρώματος μπλε). Στη συνέχεια προσθέστε μια διαγώνιο από αριστερά-επάνω και προς τα δεξιά-κάτω με πλατιά συνεχόμενη γραμμή, χρώματος μπλε.
Κελί B10: Απαλείψτε μόνο το μοτίβο και το φόντο.