Λύση - Εισαγωγής κειμένου

Εισάγετε εδώ την απάντησή σας

ΜΟΡΦΗ
Κωδικός ερώτησης: 12004 6/6
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Η σκίαση (χρώμα παρασκηνίου) σε ποιό μενού βρίσκεται;

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Writer 3.3LibreOffice Writer 4.0