Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 3 απαντήσεις

Μορφή/σελίδα Αρχείο/εκτύπωση
Αρχείο/Ιδιότητες
Κωδικός ερώτησης: 12005 4/5
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Για να προσαρμόσουμε το μέγεθος του εγγράφου σε Α4, σε ποιό μενού θα πάμε;

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Writer 3.3LibreOffice Writer 4.0