Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

den Standardnamen zu übernehmen. ein Datum und den Vornamen einzugeben.
statt den Standardnamen zu übernehmen, einen sinnvollen Namen einzugeben. statt den Standardnamen zu übernehmen, eine Seriennummer einzugeben.
Κωδικός ερώτησης: 12015 11/11
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Empfehlenswert beim Benennen von Arbeitsblättern ist ...

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Calc 3.3LibreOffice Calc 4.0