Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

dem Profi-Entwickler den Nutzern
Κωδικός ερώτησης: 12023 7/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Die Daten in einer Datenbank werden von ... eingegeben.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0