Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Daten / Informationen Informationen / Daten
Informationen / Fertigkeiten Daten / Elemente
Κωδικός ερώτησης: 12024 8/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Wenn ________ in einem Rahmen verarbeitet, organisiert und vorgestellt werden, dann werden ________ zurückgegeben.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0