Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 2 απαντήσεις

allen Nutzern den geeigneten Nutzern
Κωδικός ερώτησης: 12027 11/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Der Datenbankadministrator erteilt ... Zugriff auf die Daten.

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0