Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 5 απαντήσεις

das Flugreservierungssystem ein staatliches Register
das Bankkonten-Archiv die Informationen über Krankenhauspatienten
alle
Κωδικός ερώτησης: 12030 14/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Welche der folgenden Datenbanken gelten als Beispiele von umfangreichen Datenbanken?

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0