Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

das Gesetz, mit dem die Computerbesitzer zur Sicherung ihrer Urheberrechte berechtigt werden. das Gesetz, das die persönlichen Daten sichert und die Korrektur bzw. das Löschen aller Daten, die unzutreffend oder/und falsch sind, fordert.
das Gesetz, das die Menschen vor Betrug schützt das Gesetz, mit dem die Regierung berechtigt wird, aus Sicherheitsgründen, die private Internetnutzung zu archivieren
Κωδικός ερώτησης: 12034 18/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Das Datenschutzgesetz ist ...

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0