Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Keine Eine Abfrage
Ein Formular Einen Bericht
Κωδικός ερώτησης: 12036 20/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Welche Struktur würden Sie verwenden, um Daten anzuzeigen bzw. aufzubewahren?

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0