Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Zeichen, Dateien, Ordnern Zeilen, Spalten, Arbeitsblättern
Feldern, Datensätzen, Tabellen Sätzen, Absätzen, Dokumenten
Κωδικός ερώτησης: 12040 24/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Eine Datenbank besteht normalerweise aus:

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0