Λύση - Ερώτηση πολλαπλών επιλογών

Επιλέξτε 1 από τις 4 απαντήσεις

Buchstaben Zahlen
Feldern Dateien
Κωδικός ερώτησης: 12042 26/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Folgende Organisation lässt sich oft bei einer Datenbank erkennen:

________, Datensätze und Tabellen

 

 

Άλλες εκδόσεις
OpenOffice.org Base 3.3LibreOffice Base 4.0